გაზაფხული შემოსულა ლენ

ინტეგრირებული გაკვეთილი
კლასი: V-ბ
საგანი: ხელოვნება და მუსიკა
თემა:"გაზაფხული შემოსულა ლენ"
პედაგოგები: თამილა ჭოხონელიძე და ქეთი ფილიაშვილი