სკოლა გიმნაზია „პირველი“

უპირატესობა

image

სკოლა გიმნაზია პირველი

          

  Вы отправили Сегодня в 12:01
  ??
  1.  I კლასში ჩასარიცხად მოსწავლეთა მშობლები

  2.  (კანონიერი წარმომადგენლები


  წარმოადგენენ შემდეგ საბუთებს


  განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

  ორი ფოტოსურათი ( 3 X 4 );
  ბავშვის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  ბავშვის სამედიცინო ცნობა;
  მშობლების პირადობის მოწმობების ქსეროასლები.

სკოლის მისია

შპს სკოლა გიმნაზია პირველის

მისია

სკოლის მისიაა-შექმნას უსაფრთხო და პოზიტიური სასწავლო გარემო. იზრუნოს მოსწავლეებში სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაზე. მოსწავლის ინტერესების , მიდრეკილებების გამოვლენაზე,  დამოუკიდებელი სწავლისა და  შრომის უნარიანობის განვითარებაზე, მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბებაზე.  

ხელი შეუწყოს არაქართულენოვან მოსწავლეებს (სკოლაში სწავლობს სხვადასხვა ეროვნებისა და აღმასარებლობის ბავშვები) სახელმწიფო ენის სწავლებასა და მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. ასევე შექმნას ხელსაყრელი გარემო სსსმ მოსწავლეების განვითარებისა და სოციუმში ადაპტაციისთვის.